THÔNG TIN KHOA HỌC
   
 
BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH NĂM 2015
(25/06/2015)

Sáng ngày 10/6/2015, tại phòng Hội thảo Trường Đại học Thái Bình, Hội đồng Khoa học do PGS. TS. Trần Hữu Cường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu báo cáo thuyết minh đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh Thái Bình".
 
Xem tiếp
 
 
Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
(09/04/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
 
Xem tiếp
 
 
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2013
(30/03/2015)

 
Xem tiếp
 
 
THÔNG TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ
   
 
HỢP TÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT THUỘC ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
(22/06/2015)

 
Xem tiếp
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI HỌC VIỆN KỸ THUẬT SÁNG TÂN ĐÀO VIÊN - ĐÀI LOAN
(22/06/2015)

 
Xem tiếp
 
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
   
 
Tọa đàm: Vai trò của trí thức Thái Bình trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới
(23/06/2015)

 
Xem tiếp
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2015 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(19/06/2015)

Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
 
Xem tiếp
 
 

PHÒNG QLKH&HTQT - ĐH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Tầng 2, nhà A - Trường Đại học Thái Bình - Xã Tân Bình  - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Điện thoại : (036)3633309
Email: dhtb@tbu.edu.vn | Website: tbu.edu.vn